Слушай българска фолклорна музика от Радио Фолк онлайн Радио Фолк
Избори 2014 Android
© 2013 Радио ФОЛК. Всички права запазени.
Поръчай радио реклама и от Radiomixx.net

КОНТАКТ И ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Доставчик на медийната услуга: Радио ФОЛК (“Гларус Р” ООД)

Адрес: Бургас 8000 ул. “Адам Мицкевич” 9, ет. 3

тел. реклама: 0888 926 215
тел. реклама: 056 81 00 11
теl. студио: 056 860 860, 0886 902 373
факс: 824 844

e-mail: office@radio-folk.com reklama@radio-folk.com

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" №69
тел.: 02/ 970-88-10
факс: 02/ 973-37-69
e-mail: office@cem.bg

Бургас 8000, ул.”Адам Мицкевич” 9, ет.3

тел./факс: 056 / 824 844, тел. 056 / 810011

office@radio-folk.com , www.radio-folk.com

П А Р Л А М Е Н Т А Р Н И И З Б О Р И 2014

ТАРИФА

за предизборна кампания

Радио ФОЛК

* Представяне/интервю на живо в студиото или на запис

/до 15 мин. разделени с 3 музикални изпълнения/

+ 3 безплатни анонса 395 лв.

* Диспут между представители на партиите, 60 мин.

+ 4 безплатни анонса 590 лв.

/Сумата е за всяка партия участник в диспута/

* Репортаж/информация (до 2 минути) 190 лв.

+ 2 повторения на части от тях

РЕКЛАМНИ СПОТОВЕ:

Спот до 30 сек., 12,5 лв./изл.

Спот до 15 сек.: - 20%

до 40 сек.: +100%

до 60 сек.: + 200%

ПАКЕТИ, спот до 20 сек., лв./излъчване

Пакет

Общо изл.

Единична цена

Цена на пакета

31 дни х 7 п./ден

217

6,0

1300

31 дни х 4 п./ден

124

7,2

893

7 дни х 7 п./ден

49

8,9

439

7 дни х 4 п./ден

28

9,5

266

* Изготвяне на рекламен клип: 100 лв.

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ , www.radio-folk.com - Специално предложение!!!

* Поддържаните формати са GIF, JPG, BMP, PNG, FLASH.
** Размерът е фиксиран! Няма ограничение в големината на файла.

В цените не е включен ДДС.

Хората, които обичат България, слушат радио ФОЛК!